«« bergjord.com
Foto-opptaket er gjort 133 m under havet i Rennfast-tunnelen like utanfor Stavanger den 13. august 2002. Heile serien er på 40 bilete. Den vart vist i loop som ein del av gruppeutstillinga Tsunami som var kurert og arrangert av Molitrix i tollboden i Stavanger i august 2002.

The photo shooting is done 133 m below sea level in the tunnel named "Rennfast" outside the city of Stavanger the 13th of August 2002. The series consists of 40 slides and it was shown in a loop as part of the group exhibition Tsunami in Stavanger during ONS 2002.

Still frå serien.
Stillphoto from the series.
Utdrag av lysbileteserien i loop.
Looped extract from the slideseries.Geir Egil Bergjord;
Kjederøyker i Rennfast
Havet er grunnlaget for Stavangers eksistens som by, og befolkninga her har til alle tider sett på havet både som ein ressurs og handelsveg. I så måte er det eit paradoks at me ikkje lenger har tid til å reisa over fjordane som omgjer byen, men har byrja å bora tunnelar under havbotnen slik at me kan kryssa havet som om det ikkje var der.

Geir Egil Bergjord;
Chainsmoking In Rennfast
The City of Stavanger’s existence is founded on the sea’s resources and its prospects as a trade route. It’s a paradox that now we don’t have time to travel on the sea, but have started to construct tunnels under the sea floor in order to cross the sea as if it wasn’t there.Geir Egil Bergjord © 2003