«« bergjord.com


Svingdør på Sandnes 1–4 (2015),
Videoprojeksjonar i loop.
Følg Vimeo-linkane for å sjå filmane.

Revolving Door at Sandnes 1–4 (2015),
Looped video projections.
Please follow the Vimeo-links to see the films.

Oversiktsbilete frå projeksjon.
Installation view from projection.

Svingdør på Sandnes – I
Revolving Door in Sandnes – I

2:56 min (looped):
https://vimeo.com/166655788

Oversiktsbilete frå projeksjon.
Installation view from projection.

Svingdør på Sandnes – II
Revolving Door in Sandnes – II

1:47 min (looped): https://vimeo.com/166655877
Oversiktsbilete frå projeksjon.
Installation view from projection.

Svingdør på Sandnes – III
Revolving Door in Sandnes – III

1:22 min (looped): https://vimeo.com/166656038
Oversiktsbilete frå projeksjon.
Installation view from projection.

Svingdør på Sandnes – IV
Revolving Door in Sandnes – IV

1:23 min (looped): https://vimeo.com/166658728«« bergjord.com


© Geir Egil Bergjord / BONO 2015/2016