«« bergjord.com


Eit utval vassflater 1–11 (2015), laminerte C-print på aluminium i varierande storleik montert horisontalt på sokkel og på vegg

A Selection of Water Surfaces 1–11 (2015), laminated C-prints on aluminium in varying sizes, on pedestals and wall mount

Fotodokumentasjon av montering på Hå gamle prestgard i 2016

Installation view from exhibition at the old vicarage at Hå in 2016
Fotodokumentasjon av montering på Hå gamle prestgard i 2016

Installation view from exhibition at the old vicarage at Hå in 2016
Fotodokumentasjon av montering på Hå gamle prestgard i 2016

Installation view from exhibition at the old vicarage at Hå in 2016
Fotodokumentasjon av montering på Hå gamle prestgard i 2016

Installation view from exhibition at the old vicarage at Hå in 2016
Eit utval vassflater – 1 (2015), laminert C-print på aluminium, 140 x 210 cm

A Selection of Water Surfaces –1 (2015), laminated C-print on aluminium, 140 x 210 cm
Eit utval vassflater – 2 (2015), laminert C-print på aluminium, 140 x 210 cm

A Selection of Water Surfaces –2 (2015), laminated C-print on aluminium, 140 x 210 cm
Eit utval vassflater – 3 (2015), laminert C-print på aluminium, 110 x 165 cm

A Selection of Water Surfaces –3 (2015), laminated C-print on aluminium, 110 x 165 cm
Eit utval vassflater – 4 (2015), laminert C-print på aluminium, 110 x 165 cm

A Selection of Water Surfaces –4 (2015), laminated C-print on aluminium, 110 x 165 cm
Eit utval vassflater – 5 (2015), laminert C-print på aluminium, 90 x 135 cm

A Selection of Water Surfaces –5 (2015), laminated C-print on aluminium, 90 x 135 cm
Eit utval vassflater – 6 (2015), laminert C-print på aluminium, 90 x 135 cm

A Selection of Water Surfaces – 6 (2015), laminated C-print on aluminium, 90 x 135 cm
Eit utval vassflater – 7 (2015), laminert C-print på aluminium, 80 x 120 cm

A Selection of Water Surfaces – 7 (2015), laminated C-print on aluminium, 80 x 120 cm
Eit utval vassflater – 8 (2015), laminert C-print på aluminium, 80 x 120 cm

A Selection of Water Surfaces – 8 (2015), laminated C-print on aluminium, 80 x 120 cm
Eit utval vassflater – 9 (2015), laminert C-print på aluminium, 60 x 90 cm

A Selection of Water Surfaces – 9 (2015), laminated C-print on aluminium, 60 x 90 cm
Eit utval vassflater – 10 (2015), laminert C-print på aluminium, 60 x 90 cm

A Selection of Water Surfaces – 10 (2015), laminated C-print on aluminium, 60 x 90 cm
Eit utval vassflater – 11 (2015), laminert C-print på aluminium, 60 x 90 cm

A Selection of Water Surfaces – 11 (2015), laminated C-print on aluminium, 60 x 90 cm
Fotodokumentasjon av montering på Hå gamle prestgard i 2016

Installation view from exhibition at the old vicarage at Hå in 2016
til toppen av siden / to top of the page


«« til indeks / to index


© Geir Egil Bergjord / BONO 2015/2016